OV Staking

Openbaar Vervoer Staking: Wanneer krijg je geld terug?

Heb je een abonnement voor het openbaar vervoer? Dan heb je in geval van staking misschien wel recht op een vergoeding. De algemene voorwaarden zeggen daar namelijk dit over:

In geval van een rechtmatige algehele staking van langer dan een dag waardoor u niet kon reizen, zal de vervoerder naar redelijkheid en billijkheid op uw verzoek overgaan tot restitutie van uw vooruitbetaalde reissommen naar rato van de duur van de staking. De vergoeding van vooruit betaalde reissommen wordt alleen gegeven voor het vervoer dat door de staking niet mogelijk is. De vervoerder kan hiervoor redelijke administratiekosten in rekening brengen.

Met andere woorden: als je door de stakingen in het openbaar vervoer op meer dan één dag niet hebt kunnen reizen, dan heb je met een abonnement recht op restitutie. Je krijgt vervangend vervoer niet vergoed. 

Compensatie bij Connexxion, Breng en Hermes

Connexxion zegt desgevraagd reizigers financieel te compenseren, die daarom vragen. De vervoerder verwijst daarbij naar het restitutieformulier op haar site. Ook als je hinder hebt van de staking op 8 mei kom je in aanmerking voor restitutie. Connexxion zegt namelijk het als één meerdaagse staking te zien, ook al zijn er tussentijds dagen geweest waar de bus wel gewoon reed. Of en hoeveel administratiekosten er in rekening gebracht gaan worden, kon een woordvoerder van Connexxion ons niet vertellen. Hermes en Breng zijn eveneens handelsnamen van Connexxion. Daar geldt dus hetzelfde beleid. Ook een deel van de bussen van Bravo vallen onder Connexxion. Je kunt op dit moment de staking nog niet noemen als reden van de restitutie. Ons advies: kies voor "Probleem met verkoop of oplaadautomaat", en beschrijf bij omschrijving de werkelijke reden. 

Compensatie bij EBS

Ook EBS laat aan ons weten reizigers te compenseren die daarom vragen. EBS doet dat in de regel met dagkaarten. De vervoerder verzekert ons dat die ook te gebruiken zijn als het abonnement is afgelopen. Als reizigers om specifieke redenen een financiële compensatie willen, dan kan dat ook. EBS zegt dat via het contactformulier compensatie aangevraagd kan worden. Het bedrijf rekent geen administratiekosten. Mochten er nog één daagse stakingen volgen in de regio van EBS, dan zal het bedrijf daar coulant mee omgaan, aldus een woordvoerder.

Vergoeding bij Arriva vanwege staking

De eerdere genoemde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij Arriva. Arriva bevestigt ook verzoeken tot terugbetaling voor de staking van 30 april en 1 mei in te willigen, mits reizigers een abonnement hebben, of een e-ticket of ander ticket op datum. Arriva verwijst voor restitutieverzoeken naar het contactformulier. Je kunt daarbij kiezen voor het subonderwerp "overig".  Arriva zegt geen administratiekosten te rekenen. Arriva (net als Connexxion) rijdt in Noord-Brabant onder de naam Bravo. De Blauwnet-treinen Zwolle - Emmen en Almelo - Hardenberg vallen ook onder Arriva. Arriva zegt geen 

Compensatie bij Qbuzz en Keolis/Syntus

Ook Qbuzz en Keolis laten weten desgevraagd restitutie te verlenen, op voorwaarden dat reizigers voor 30 april en/of 1 mei een geldig ticket hebben. Dat kan zijn een abonnement of een e-ticket. Qbuzz en Keolis hebben in eerste instantie te laten weten de staking van dinsdag 8 mei niet als dezelfde staking te zien als van 30 april en 1 mei. Dat zou betekenen dat je voor die datum geen restitutie kan krijgen. We hebben erop gewezen dat Connexxion dit anders beoordeeld, daarop hebben de vervoerders toegezegd hun beleid nog eens tegen het licht te willen houden. Bij Qbuzz Groningen/Drenthe kun je gebruik maken van dit formulier. In Utrecht rijdt Qbuzz onder de naam U-OV en kun je gebruik maken van dit formulier. Keolis, in sommige regio's nog actief onder de naam Syntus heeft hier een contactformulier (onderwerp Algemeen).

Nieuws Stakingen Openbaar Vervoer

Direct geld terug vragen

Krijg je niet de vergoeding waarop je denkt recht te hebben? Stuur een e-mail naar contact@treinreiziger.nl of laat het weten aan het OV-Loket